top of page

רפואה יפנית

המקורות של הרפואה היפנית אינם שונים מהרפואה הסינית. הכתבים הקלאסיים של הרפואה היפנית לקוחים מהרפואה הסינית ובעצם הדיקור מבוסס על אותן נקודות. בארץ השימוש במושג רפואה יפנית מתייחס לרוב לטכניקה מסויימת, לפי שיטתה של המאסטרית קיקו מאטצומוטו (KMI).

מהי רפואה יפנית?

מה שמייחד את השיטה שלה הוא איבחון מעמיק של הבטן (HARA) ומציאת "רפלקסים" שעוזרים באבחנת מקור הבעיה. בעזרת דיקור שטחי מאוד של הנקודות אנו מנסים להוריד את הרגישות של אותם "רפלקסים" בבטן, ועל ידי זה להיטב עם התלונה של המטופל. 

החוזק המשמעותי של השיטה הוא מהירות התגובה של הגוף והיכולת של המטפל והמטופל להרגיש את השינוי בצורה מהירה וברורה. 

מוקסה ישירה:

טכניקה נוספת ל"גירוי" נקודות הדיקור נקראת מוקסה. מוקסה היא צמח הלענה הסיני שעובר עיבוד וניקוי של התאית ובסופו של דבר נראה כמו אבקה עדינה, שבעזרת קטורת מחממים את האבקה על נקודות השפעה רלוונטיות שנבחרו. החום יוצר גירוי ש"מפעיל" את הנקודה, בצורה שונה ממחט, ולעיתים אפקטיבית מהדיקור בכמה מונים.

Anchor 1
bottom of page